dale-olsen

Harald Dale-Olsen har ledet denne forskningen på fagforeningsmedlemskap. Få land i verden har en høyere andel fagorganiserte blant arbeidstakerne enn Norge. (Foto: ISF)