60 helseansatte mistet jobben etter rusmisbruk

I tillegg til rusmisbruk er tyveri av legemidler, vold mot pasienter og seksuell utnyttelse grunnen til at 93 leger, sykepleiere og hjelpepleiere mistet autorisasjonen i 2013.Statens helsetilsyn mottok 399 varsler om alvorlige hendelser i helse-Norge i 2013.

Av tallene kommer det fram at 93 personer har mistet autorisasjonen i 2013.

Det er like mange som i 2012.

Flest sykepleiere
Varslingen kommer fra helsepersonell rundt om i landet, og er et av helsetilsynets viktigste våpen for å kontrollere alvorlige hendelser, brudd og mangler blant helsepersonell.

I 2012 fikk helsetilsynet 246 varsler, og økningen til 2013 er betraktelig, med 399 varsler.

– Varselordningen kom i 2010. Vi tror det tar tid før ordningen blir etablert, og jeg mener økt antall varslinger er bra. Vi tror ikke økt antall varslinger betyr flere alvorlige hendelser, sier direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen til TV 2.

Han mener et høyt antall varslinger ikke betyr at det er farligere å bli behandlet i Norge.

FLERE VARSLINGER:
Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen sier det alltid vil være rom for flere varsler i helsevesenet.

– Tallene viser at folk tør å melde fra. Det viser en interesse for å lære, og at det er en åpenhetskultur i helse-Norge, sier Andresen.

Fordelt på de ulike yrkesgruppene er det flest sykepleiere som i løpet av 2013 har mistet retten til å jobbe i helsevesenet.

Av de 93 som mistet autorisasjonen er 39 av dem sykepleiere.

De er tett etterfulgt av leger, hvor 25 personer har mistet autorisasjonen. Også 11 hjelpepleiere har mistet autorisasjonen.

– Antall autorisasjoner som er inndratt er som forventet. Det er omkring det samme antallet vi har hatt tidligere år, sier Andresen.

Rusmisbruk
Varselordningen har eksistert siden 2010, og omfatter både psykiatrien og somatiske helsetjenester. Fordelingen mellom de to, og antall varsler er på henholdsvis 43 og 57 prosent.

Den vanligste årsaken for at en autorisasjon blir inndratt er rusmisbruk.

Det er årsaken i 60 av 93 inndragelser.

I tillegg til rusmisbruk er tyveri av legemidler, vold mot pasienter og seksuell utnyttelse bakgrunn for reaksjonen.

Flest fra Oslo og Akershus på «svartelisten»

I 2013 kom det flest varsler fra Oslo universitetssykehus. De varslet Statens helsetilsyn om 56 tilfeller av alvorlige hendelser. Vestre Viken HF rapporterte om 46 varsler, mens Sørlandet sykehus rapporterte om 36 alvorlige hendelser.

Andresen tror det alltid er flere hendelser som bør varsles om til helsetilsynet.

– Vi har et stort ønske om åpenhet i norsk helsevesen. Åpenhet vil skape tillit, sier han.

Av de 98 som mistet autorisasjonen befinner 24 av disse seg i Oslo og Akershus.

I tillegg til Statens helsetilsyn behandler fylkesmennene en stor andel klage- og tilsynssaker.

I 2013 avsluttet de til sammen 2361 ulike saker. I disse sakene er det både helsepersonell og virksomheter som blir vurdert. I 62 prosent av sakene ble det ikke funnet lovbrudd.