Inflasjonen

Lavere priser på klær er den viktigste årsaken svak økende inflasjon.
Konsumprisindeksen steg med 2,3 prosent fra januar i fjor til januar i år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra raten i desember.

Husleie og prisene på mat og drikke har trukket indeksen oppover. Fallende priser på flyreiser har derimot bidratt til å dempe utviklingen i løpet av det siste året.

Den såkalte kjerneinflasjonen lå i januar på 2,4 prosent, opp 0,4 prosentpoeng fra desember.

Inflasjonstallene er høyere enn ventet og reduserer sannsynligheten for rentekutt i løpet av året, mener analytikerne Kjersti Haugland og Kyrre Aamdal i DNB Markets. De tror renten vil bli holdt uendret til høsten 2015.

Analytiker Erik Johannes Bruce i Nordea mener det ikke er grunn til å endre prognosene.

– Inflasjonen vil mest sannsynlig fortsette å øke på grunn av svak kronekurs, sier han.