Ber Horne ignorere Hagen

SV-leder Audun Lysbakken beskriver Carl I. Hagens nyeste integreringsforslag som «desperat».Han advarer nå barneminister Solveig Horne mot å ta Hagen på alvor.

Carl I. Hagens forslag om integreringsetat og norskplikt i hjemmet har vakt sterke reaksjoner, men fått støtte fra Frp-nestleder Per Sandberg og barne-, likestilling- og integreringsminister Solveig Horne fra samme parti.
20140219-006_5325419a
SV-leder Audun Lysbakken deler ikke entusiasmen.

– Dette er Frp på sitt mest desperate. Det er tydelig at de prøver å skape et inntrykk av at Frp er de eneste som bryr seg om at barn lærer norsk. Faktum er at mange av tiltakene Carl I. Hagen foreslår, driver stat og kommune med i dag. Det de ikke driver med, og ikke bør drive med, er å tvinge barn til å se Fantorangen, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre Andreas Halse (Ap) mener det er viktigere å styrke de etatene som allerede jobber for bedre integrering, enn å opprette en ny etat, slik Hagen foreslår.

– Det som virker, er bedre kvalitet i barnehagen: Flere ansatte, som også kan bedre rekrutteringen til barnehagene. Det vi ser er at når de som jobber i barnehagen oppnår dialog med foreldrene om hva barnehagen er, så ønsker foreldrene at barna skal gå i barnehagen. Derfor synes jeg det er ganske sentralt i denne debatten at Frp har stemt ned alle forslag om å styrke barnehagene lokalt, sier Halse. (ANB-NTB)