Nei til kolonihage i Aurskog-Høland

Formannskapet i Aurskog-Høland stemte i dag nei til å utvikle kolonihage på Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kommune, ved næringsavdelingen, har i en periode jobbet frem et prosjekt
om etablering av kolonihage ved HV-leiren på Bjørkelangen.
Grundige undersøkelser for utvikling av kolonihage har vist at det er over 2000 personer på
venteliste i Oslo med opp til 15 års ventetid for å kjøpe kolonihagehus. Dette har også blitt støttet
opp av en spørreundersøkelse, hvor det viste seg at 135 personer viste god interesse.
Det er blitt sett på flere plasseringer, og etter en vurdering er HV-leiren (5 daa) og omliggende
område (15 daa) det beste alternativet. Det er eksisterende bygninger, som trenger en oppussing, et
fint tun, og størrelsen passer godt for cirka 60 kolonihagehus. Dette antallet er nødvendig for at skal
bli et bærekraftig økonomisk prosjekt.

7 stemmer imot
7 av formannskapets medlemmer stemte i mot at det skulle utvikles kolonihage, noe rådmannen hadde innstilt på.
Atter en gang går politikere imot rådmannens innstilling, men de har nok gode argumenter med at det skal gjennomføres mange store byggeprosjekter i kommuneregi i nær fremtid. Samt det å utvikle kolonihager er noe andre aktører kan gjennomføre, enn kommunen selv.