Samme rente i 1.000 dager

Styringsrenten på 1,5 prosent kan snart feire 1.000-dagers jubileum.

Innen Norges Banks neste rentemøte i desember vil renten ha stått på stedet hvil i over 1000 dager.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fortalte torsdag at hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret, selv om utviklingen utenfor Norge peker i negativ retning.

– Norsk økonomi har utviklet seg omtrent som forventet. Men det har skjedd ting som kan øke usikkerheten fremover. Det er økt usikkerhet ute, vekstanslagene er nedjustert og oljeprisen har falt. Dette følger vi med på i tiden fram mot desember, da vil holder et nytt rentemøte og også presentere en oppdatert prognose, sa Olsen på pressekonferansen torsdag.

Kilde til bekymring
Styringsrenten ble senket til 1,5 prosent i mars 2012. Ny rekord for samme rente over tid ble passert i juni i år. Innen neste rentemøte i desember nås en ny milepæl. Da vil vi ha hatt samme styringsrente i 1.008 dager.

– Isolert sett er vedvarende lav rente en kilde til bekymring, sier Olsen.

Han forklarer at den stabile lave renten bidrar til boligpriser og ikke minst gjeld i husholdningene som det kan være vanskelig å bære når renten en gang kommer opp på et mer normalt nivå.

– Samtidig er renten norske forbrukere betaler ikke så lav som styringsrenten, selv om det er tegn til at også den er på vei ned, legger han til.

Usikkerhet
Hovedstyret i Norges Bank viser til at det er flere usikkerhetsmomenter siden forrige prognose ble presentert:

«Veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat, men vekstutsiktene er noe svekket siden Pengepolitisk rapport 3/14. Usikkerheten om utviklingen fremover har økt, særlig i euroområdet», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

«Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid. Aksjekurser og oljeprisen har falt. Her hjemme er arbeidsledigheten fortsatt stabil. Konsumprisveksten holder seg nær 2,5 prosent. Kronen har svekket seg siden september. Det må ses i sammenheng med fallet i oljeprisen. Samtidig har bankene satt ned renten på boliglån», heter det videre.
(ANB-NTB)