Kommunegjeld per innbygger i ulike kommuner


Denne rapport er belyst fra Konstra (kommunens egne rapporteringstall) og SSB Rapporten. Undertegnede tar også for seg kun enkelte kommuner, de fleste øst for Glomma.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger fra 2003 til 2013. Snittet for landets alle kommuner har følgende utvikling: Jevn økning fra kr 17.000,- til 38.000,-

Ullensaker kommune hadde i 2003 kr 40.000,- per innbygger og i 2013, 73.000 per innbygger. En svært stor økning i netto lånegjeld per innbygger. Dette betyr at det politiske miljø har påført kommunens innbyggere langt mer gjeld per person enn de fleste kommuner.

Sammenlignes Sørum blir det flaut, da de ikke har kommunegjeld i perioden.

Men Fet kommune har også økt kraftig fra kr 42.000,- til kr 64.000,-

Nes kommune har i perioden jevt med kr 30.000,- og Aurskog Høland det samme med kr 34.000,-

Ser vi på en storkommune som Skedsmo har de i peridens start kr 25.000,- og økt til kr 35.000,-

Ullensaker Kommune har brukt mye mer penger enn snittet og ligger langt over de andre kommuner, det samme gjelder Fet kommune. Begge ligger svært høyt sammenlignet med landssnittet. Sørum, Nes og Aurskog Høland ligger under landssnittet og samtidig hatt en jevn utvikling.

hjalmar-ottesen-300x198
Hjalmar Ottesen