Firefeltsvei i eksisterende trasé over Glomma.

Nå får kommunene bestemme seg, hvis ikke må Fylke / Staten gripe inn og beslutte løsningen over Glomma.

Det er sikkert mange løsninger, men den raskeste og rimeligste løsning må være dagens trasè og det haster med beslutning og det haster med å komme igang. Det blir værre og værre fremover og nå må politikere ta ansvar for å iverksette og ikke bare prate….