Renta settes ned

Norges Bank setter ned styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent, og sier det kan komme nytt kutt før sommeren.

Flertallet av økonomene ventet på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret, med signaler om kutt i nær fremtid. Beslutningen om at styringsrenten senkes med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent kom derfor noe overraskende. Styringsrenten har vært uendret i 1.008 dager.

Hovedstyret i Norges Bank gir dessuten beskjed om at det kan komme ytterligere et rentekutt på 0,25 prosent i løpet av det kommende halve året.

– Analysene i den pengepolitiske rapporten vi legger fram i dag, tilsier en styringsrente på 1,25 prosent eller noe lavere fram mot slutten av 2016, sa sentralbanksjef Øystein Olsen under torsdagens pressekonferanse. Der fortalte han om rentebeslutningen fra onsdagens rentemøte.

På spørsmål under pressekonferansen, utdypet Olsen at det er 50-50 prosent sjanse for kutt eller uendret rente det kommende halve året.

Den viktigste årsaken til at styringsrenten kuttes, er fallet i oljeprisen.

– Vekstutsiktene her hjemme er betydelig svekket. Fallet i oljeprisen vil trolig forsterke utviklingen. Det gir ringvirkninger for resten av økonomien, sier Olsen.

Han viste til at oljeprisen lå på rundt 100 dollar sist gang Norges Bank la fram sin pengepolitiske rapport. Nå er den godt under 70 dollar, noe som får store virkninger for norsk økonomi, fordi investeringene synker.

En svekket kronekurs som følge av fallet i oljeprisen bidrar til å dempe noe av virkningene fra oljesektoren.

Norges Bank venter en prisvekst på 2,5 prosent de neste årene. Arbeidsledigheten ventes å øke noe, til opp under 4 prosent. Lønnsveksten ventes å avta.

(ANB-NTB)