Nå endres kommunekartet

20141222-004_5773308a

Allerede om et par måneder kan det første vedtaket være et faktum.

– Vi er godt i rute med kommunereformen. Det mest gledelige er imidlertid at både interessen og forståelsen for å slå sammen kommuner står sterkt blant folket. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Holdningen har helt klart endret seg. Å snakke om å slå sammen kommuner er langt mindre kontroversielt enn tidligere, legger han til.

Sanner mener bakgrunnen for at holdningen har endret seg, er at folk er opptatt av et så godt tjenestetilbud som mulig. Og at det lettere lar seg gjøre i robuste kommuner.

– Folk vil ha gode tjenester der de bor og ser at dette kan styrke lokaldemokratiet, mener Jan Tore Sanner.

– Dette er ingen politisk enkeltsak hvor det er store politiske skillelinjer. Saken har bred støtte i Stortinget og det er ordførere fra alle partier som aktivt er med på prosessen ute i kommunene.

Han registrerer at den første sammenslåingen nærmer seg. Det tverrpolitiske forhandlingsutvalget fra Andebu, Stokke og Sandefjord har allerede signert sin utredning om etablering av en ny kommune. Allerede i februar kan det være enighet om å slå sammen de tre kommunene.

Etter en prosess kan regjeringen fatte vedtak om dette før sommeren, og den nye kommunen kan se dagens lys.

Fristen for å være med på første runde i kommuneprosessen går ut før jul 2015. De endelige vedtakene må fattes hos Kongen i statsråd. Hvis flere enn én kommune må bytte fylke, skal sakenbehandles i Stortinget.

De som ikke rekker første runde er invitert til å fatte vedtak før sommeren 2016 slik at Stortinget kan fatte vedtak våren 2017.

Jan Tore Sanner har fått en ekspertuttalelse fra et utvalg som vil ha minst 15.000 innbyggere i hver kommune.

Selv er han skeptisk til å sette bastante grenser.

– Det ekspertutvalget mener er at kommunene bør ha 15.000 innbyggere for å sikre sterke fagmiljøer i alle tjenestene kommunene har ansvar for. Jeg mener vi har en så mangfoldig geografi at det ikke er mulig å gi ett riktig tall. Vi må være fleksible, mener Sanner.

Utfordringen er også forskjellen i befolkningstetthet. Mens størrelsen til Vestfold fylke er 2.224 kvadratkilometer, er størrelsen på Kautokeino kommune fire ganger så stor – 9.707 kvadratkilometer.

Ekspertutvalget foreslår også at det bør vurderes å gi flere storbyer oppgaver som i dag tillegger fylkene.

– Det er et spørsmål vi nå vurderer. En klar forutsetning er at det sikres likeverdige tjenester i de store byene og i kommunene utenfor, poengterer kommunalministeren. (ANB).