Diskusjoner om jernbanetraseer – stasjoner – Ny bru?

Det diskuteres traseer og stasjoner på Romerike. Men jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor i all verden har ikke tema om Jernbane fra Bjørkelangen – Aurskog – Fet – Lillestrøm kommet opp som et tema?

Dette ville jo medføre betydelig positiv påvirkning på klima, redusert kø- trafikk, men det er vel ikke stor nok befolkning som er årsaken til at dette ikke er et tema?

Bjørelangen VGS har mange elever fra Fet, gjennom veistrekningen kjører det urolig mange pendlere fra Sverige og kø trafikken ved Fetsund stopper ikke opp før ny bru er på plass.

Kanskje kunne også ny bru ha med jernbane og på den måten skape ytterligere forbedringer.

Men jeg blir skremt når jeg leser at Seksjonssjef Ragnhild Lien i Jernbaneverket sier at det er satt i gang arbeid med planprogram og konsekvensutredning (KU) for Rånåsfoss og eventuell ny stasjon.
Det er foretatt grunnundersøkelser, men resultatene av disse er ikke analysert ennå.
– Konsekvensutredningen skal være ferdig i desember. Deretter blir det offentlig høring, sier Lien.

Hva er det Lien her egentlig sier? 12 måneder med planprogram og konsekvensutredning før offentlig høring. Grunnundersøkelser er gjennomført.

Hva slags tidsfrister har Jernbaneverket, vegvesen osv for å gjennomføre sitt arbeid før det skal tas beslutninger? Hvis det ikke gjøres noe rundt tidsfrister mot Jernbaneverk, Vegvesen og flere andre instanser ser jeg heller for meg at biler er luftgående før jernbaner og veier er utbygd.

Hva er årsaken / grunn til at ingen har iverksatt utredning (tar vel 24 mnd) av jernbane fra Bjørkelangen og hvorfor sa Regjeringen at nå skulle det bli andre «koster» når dem kom til makta. Ingen bomavgift, utbygging av jernbane, veier osv. Hva har skjedd?

Fortsatt bomavgift, ikke med i plan for de neste årene en gang er ny bru over Glomma.

At FRP sitter i posisjon betyr jo rett og slett at de har lurt velgere og endret politikk, men unnskyldningen er, vi har jo bare 19% så vi må ta hensyn til det. Hvis de står ved sin politikk, hvorfor sitter de da i Regjering?

Beklager, men det skjønner jeg ikke.

At Siv Jensen har delt mening, en i Regjering og en i partiet er skremmende å høre en FINANSMINISTER si.
At Erna Solberg ikke snart slutter å bruke ordet jeg, jeg og atter jeg, burde vel hennes rådgivere snart minne henne på at ikke akkurat passer en Statsminister.

At H/FRP aksepterer å bli overstyrt av partier som ligger litt over sperregrensen gjennom en samarbeidsavtale før de gikk i Regjering er meg en gåte.
Skal de drive sin egen politikk får de prøve det, avstand til V/KRF MÅ være for stor for alle fire partier så skillsmissen burde kommme, det er tross alt 50 % skillsmisse på andre områder, så sannsynligheten for at de skal lykkes er ikke veldig stor.

At V/KRF greier dette samarbeidet forstår jeg like lite av som de to andre partier.

Noen betraktninger lokalt og sentralt med alt fra en idè til statlige frister til politikk

Jeg står for alt som er skrevt over.
hjalmar-ottesen-300x198
Hjalmar Ottesen