Ordførerkanditaten til H, stiller kritiske spørsmål rundt svømmebasseng

Stiller spørsmål: Høyres Simen Solbakken.
Stiller spørsmål: Høyres Simen Solbakken.

Vi får håpe teperamentet til Solbakken og spørsmålene er saklige når han går på talerstolen.

Dette er en viktig lærdom for Ordførerkandidaten til Høyre når vi ser i gjennom kommunestyresaker hvor han har vært oppe på talerstolen. Flere har reagert på dette, noe alle kan se og høre ved å gå inn på lokal-TV som sender fra alle kommunestyremøter. Undertegnede er skremt over enkelte kommentarer Solbakken har kommet med når han nå også stiller som Ordførerkandidat.

Her er hva han i ettermiddag skal ta opp rundt svømmebasseng. (Mulig H ikke vil ha Svømmebasseng, det bør em jo komme frem med før valget)

Dette står i indre i dag:

I kveldens kommunestyremøte må ordfører Jan Mærli på talerstolen for å svare på en interpellasjon om status i svømmehall-saken.
Simen Solbakken (H) ønsker en redegjørelse om disse fire spørsmålene:
«På generelt grunnlag, er ordfører enig i at framdriften i prosjektene er for lav, og at informasjon gitt til de folkevalgte om så store og viktige prosjekter er mangelfull?»
Hva med mons?
«Er det utarbeidet et mer realistisk driftsbudsjett, og når vil det eventuelt bli lagt fram for de folkevalgte?»
«Er spørsmålet om momskompensasjon avklart, og hvordan påvirker det investeringsrammen?»
Mister tålmodigheten
«Under forutsetning av at rammen på 30 mill. kroner ikke er tilstrekkelig, når vil det bli lagt fram en sak om dette for kommunestyret?»
Det har vært relativt stille rundt svømmehall-saken i Aurskog-Høland kommune en periode, og det er åpenbart at Simen Solbakken og Høyre er utålmodige.