Vil flytte stasjoner


HOVEDBANEN: Venstre vil ha toget dit folk skal. Derfor ønsker de å forlate jernbanesporet som ble lagt i 1850-årene og legge Hovedbanen langs Gardermobanen. Toget bør også gå til Minnesund.

Med dobbeltspor fra Lillestrøm til Jessheim og tre nye stasjoner vil Venstre-lagene i Eidsvoll, Ullensaker, Sørum og Skedsmo gjøre togforbindelsen for folk i hele distriktet vesentlig bedre.

Med utgangspunkt i mulighetsstudien som Jernbaneverket har utført for Jernbaneforum Gardermobanen og Hovedbanen, foreslått flytting av Frogner og Nordby stoppesteder og nedleggelse av Lindeberg.

Bedre tilbud
Boye Bjerkholt i Skedsmo Venstre er for øvrig medlem av dette jernbaneforumet.

– Vi har utarbeidet et forslag som igjen vil kunne gi pendlerne forbindelse fra Leirsund, Frogner, Lindeberg og Kløfta til Gardermoen, sier Roger Axelsson i Ullensaker Venstre.
Lokallagene vil også gjenåpne lokaltrafikken mellom Dal og Eidsvoll og forlenge Hovedbanen helt til Langset.

– I vårt forslag blir Hovedbanen lagt langs Gardermobanen fra Leirsund til Langeland, med et lokalspor på hver side av Gardermobanen, forteller Axelsson.

Lindeberg fjernes
Det betyr at Frogner stasjon flyttes nord på Mojordet, der banene i dag samlokaliseres, og at Lindeberg stasjon blir lagt ned.

– Nordby stasjon har Norges farligste planovergang, og stasjonen flyttes i vårt forslag 7–800 meter nordover til krysset med fylkesvei 174, sier Axelsson som legger til at Langset stasjon etableres med sidespor for hensetting/parkering.

Fra Langeland til Jessheim og videre til Eidsvoll må det bygges dobbeltspor, med vendespor på Langset.

Kraftig økning
Axelsson sier at med disse tiltakene vil kapasiteten på Hovedbanen øke vesentlig, det blir bedre punktlighet og kortere reisetid.

At pendlerne nord for Lillestrøm får tilbake muligheten til å bruke tog til og fra arbeidsplassen på Gardermoen er viktig.

Samtidig vil en togforbindelsen Jessheim-Eidsvoll forenkle dagen for elever som går på videregående skole på Eidsvoll og Jessheim.

– Bedre blir det også for dem som pendler mellom arbeidssted og bosted i henholdsvis Eidsvoll og Jessheim, og for bilister som kommer nordfra på E6. Disse vil kunne parkere på Langset og ta toget til Oslo, sier Axelsson.

Lanseres i NTP
I tillegg ønsker Venstre-lagene at det bygges en jernbanering på Øvre Romerike via

– Forslaget lanseres nå, og vi jobber inn mot Nasjonal Transportplan i 2017. Det tok tre år å bygge Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll fra 1851 – 54. Alt tar lengre tid nå, så vi har håp om at det neste sporet kan være på plass i løpet av seks år, sier Axelsson.

Et nytt spor på Hovedbanen vil ifølge Axelsson også gi en vesentlig økning i kapasiteten også for godstransport.

Rb.no, av Rune Fjellvang