Syria – Sorry Erna – dette takler du dårlig

Hjalmar Ottesen

Erna takler ikke Syria problemet med FRP i Regjering. Det blir en alvorlig diskusjon rundt dette, noe som er unødvendig. Den mest alvorlige krisen som har vært etter 2 verdenskrig takler Statsministeren dårlig. Det må være flaut, til og med Ordfører i Bergen provoserer på Sosiale media.

Statsministeren burde vise en holdning med å «gå foran» skal vi som Nasjon lykkes. Det er utrolig mange som nå stiller opp både med dugnad og penger, da burde vi ha ledere som går foran.
Sorry Erna dette takler du dårlig, naturlig at FRP takler det dårlig, men ikke av en Statsminister.

min-flukt