Siv Jensen med forklaringsproblem

10122014-siv_5767823a

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har store problemer med å dokumentere at regjeringens skattekutt har «dynamiske effekter» på norsk økonomi, slik hun prediket da Frp satt i opposisjon. Frp har tidligere hevdet at skattelettelser har «en viss selvfinansieringsgrad». Men nå er tonen en annen. Tre år på rad har Finansdepartementet til Jensen konkludert med at det ikke er grunnlag for å budsjettere med dynamiske effekter av skatteendringene.

De 4.200 rikeste har fått redusert skatten med i snitt 221.200 kroner. Her dreier det seg i all hovedsak om redusert formuesskatt. «Folk flest» har bare fått et skattekutt på rundt 2.800 kroner. Dette går fram av ferske tall fra Finansdepartementet.

Regjeringen har snart redusert skattenivået med godt over 20 milliarder kroner. Den politiske striden har i stor grad stått om kuttet i formuesskatten. Problemet med formuesskatten er at den bare rammer norske bedriftseiere. Utenlandske eiere slipper unna denne skatten og er dermed konkurransevridende. Mange norske bedriftseiere har måttet ta ut ekstra utbytte for å betale sin formuesskatt.

Hjalmar Ottesen, 23.10.16