Romerike politidistrikt:Pressemelding: OP EditI forbindelse med OP Dark Room i Vest politidistrikt ble det oversendt saker til andre politidistrikt, herunder også Øst politidistrikt.

Det er tidligere blitt gitt informasjon om at det er fire personer som er siktet i disse sakene. Det foreligger ingen ny informasjon om de siktede utover det som har blitt gitt tidligere, men etterforskning av disse sakene har ført til flere utspringssaker.

Antall utspringssaker er nå oppdatert:
30 saker er sendt fra Romerike til andre politidistrikt (forrige tall utgitt var 11)
– Dette er saker som er knyttet til tre av de siktede i vårt sakskompleks.

Etterforskningen har vært og er omfattende. Romerike opprettet en egen operasjon ved navn OP Edit i forbindelse med mottak av første sak fra Vest PD. Hittil har vi sendt mange saker til andre politidistrikt og vi kan ikke utelukke at det vil bli flere, sier politiadvokat Kristine Kiær.

Felles for alle utspringssakene er at det er avdekket ulovlig chatting både på åpne og lukkede nettverk. I noen av sakene er det også deling av ulovlig fremstilling av barn, i form av bilder.