Klimakamp internt i Frp


Carl I. Hagen er mannen som fører an i det som fortoner seg som en intern aksjon fram til vårens landsmøte i Fremskrittspartiet. I tillegg har regjeringen gjennom Per-Willy Amundsen fått en ny statsråd som er skeptisk til teorien om at klimaendringene er menneskeskapte. Amundsen bedyrer riktignok at han står bak regjeringens linje i denne saken, men han kan likevel ikke løpe fra tidligere uttalelser.

Det er mer interessant at en firedel av Fremskrittspartiets stortingsgruppe ønsker å skjerpe partiets klimaprofil i fornektende retning. Syv representanter stiller seg bak dette forslaget: «Frp mener at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og tar avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskenes marginale utslipp av klimagasser».

Dette står i kontrast til gjeldende Frp-politikk, hvor det heter: «Frp forholder seg til at forskning viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men understreker samtidig at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner».

Representanten Christian Tybring-Gjedde sier at klimadebatten har blitt omgjort til en religion hvor det ikke er rom for dissidenter. Han mener at statsbudsjettet ville ha gitt bedre velferd uten klimatiltak. Carl I. Hagen ønsker å gjøre rikspolitisk comeback fra fjerdeplassen på Frp-lista i Oslo. Han gjør et poeng av at det skal ha vært varmere i vikingtiden enn det er nå. Hagen vil sende materiell til alle tillitsvalgte som møter på landsmøtet med argumenter og forskning fra alle vitenskapsmenn som støtter hans syn.

Høyres Tina Bru reagerer kraftig på Frp-politikere som ikke tar inn over seg en vitenskapelig sannhet som 98 prosent av alle klimaforskere stiller seg bak. Bru har helt rett når hun hevder det vil være ekstremt vanskelig å forholde seg til Frp dersom Hagens og Tybring-Gjeddes linje skulle vinne fram på landsmøtet. Forakt for kunnskap er farlig i politikken. Høyres Henrik Asheim mener det er uaktuelt for Høyre å fire på dette punktet overfor Frp i regjering.

Dette er nok et standpunkt som også Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er enig i. Hun søker kanskje trøst og håp i at nyutnevnt oljeminister Terje Søviknes (Frp) uttaler seg slik: «Menneskeheten bidrar til klimaendringene, og vi må gjøre noe med det.» Han har nok Frp-leder og finansminister Siv Jensen i ryggen.

På den annen side synes Tybring-Gjedde, Hagen & co. dessverre å være inspirert av at USA har valgt Donald Trump som ny president. Frp kan sikkert kapre noen ekstra stemmer på å legge seg på den samme bakstreverske klimapolitikken i Norge. Problemet er at det i tilfelle blir ny dobbeltkommunikasjon fra Frp. Snakk om å snu kappa etter vinden.

Av KJELL WERNER / ANSVARLIG REDAKTØR ANB