Høyre, Frp, KrF og Sp på Stortinget sikret flertall for å videreføre pelsdyrnæringen.


Samtidig med avstemmingen gikk Stortinget også inn for tiltak som skal styrke dyrevelferden. Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink.
Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.