Deler av Kjeller flyplass solgt av Forsvaret


AIM Norway og eiendomsutvikler Aspelin Ramm undertegnet avtale om kjøp av 100 mål med en bygningsmasse på 26.000 m2
Selger er AIM, som er et heleid statlig selskap.
Kjøpesum er ukjent.
Da er starten på utvikling av kjeller Flyplass igang, av en av de store eiendomsbesittere i Norge.