Ja til 40 års maksstraff


Det er vår regjering som har fremmet det, og det står vi bak, sier leder av Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Før jul la Justisdepartementet fram et forsalg om å heve maksimal fengselsstraff i Norge til 40 år. Samtidig gikk departementet inn for å fjerne kvantumsrabatten for fengselsstraff.

I Høyres forslag til programformulering står det at Høyre vil «ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling», som for eksempel drap, grov vold, voldtekt, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet.
Leder av programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen, sier at Høyre støtter forslaget fra det Fremskrittsparti-ledede Justisdepartementet om å heve maksstraffen til 40 år.

Programutkastet ble ferdigstilt før jul. Det forslaget kom oss litt i forkjøpet på det. Men det betyr et mer generelt prinsipp. For eksempel var det lenge slik før at voldtektsforbrytelser ble straffet for lavt i Norge med tanke på hvor alvorlig det er for de som blir utsatt for det, sier Isaksen ANB.

Forslaget om å heve maksstraffen til 40 år er nå sendt på høring, men har allerede fått kraftig motbør, blant annet fra samarbeidspartiet Venstre. Også Advokatforeningen har vært sterkt kritisk til forslaget. (ANB)