Renovasjonsetaten i Oslo får ny sjef etter søppelkaoset

Det er Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, som har tatt initiativ til direktørens avgang.

– Det er viktig for meg å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo. For å få kontroll på avfallsinnhentingen, er det nødvendig med nye krefter, sier hun i en pressemelding.

– Jeg har derfor valgt å sette inn en av våre mest erfarne ledere, nåværende kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans Arild Sundberg, i stillingen.

– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet frem til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes.

Pål A. Sommernes vil nå få andre oppgaver i kommunen.

– Jeg har ingen kommentarer i forbindelse med min fratreden som direktør i Renovasjonsetaten utover det som fremgår av utsendte pressemelding fra Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel, forklarer Pål A. Sommernes.

I pressemeldingen fra byrådsavdelingen står det at Deloitte har fått i oppdrag fra byrådet om å foreta en nærmere gjennomgang av anskaffelsen og kontraktsoppfølgingen av avfallshåndteringen og Veireno. Oppstartsmøtet med Renovasjonsetaten var tidligere mandag.

– Inntil utfallet av Deloittes undersøkelser foreligger, finner jeg som ansvarlig direktør i Oslo kommune, Renovasjonsetaten, det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer, sier Sommernes i pressemeldingen.
Det blir kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Arild Sundberg, som nå konstitueres som direktør i Renovasjonsetaten fra tirsdag 17. januar 2017.

Trenger å skape ny tillit
Gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, mener det kan være en god idé at Sommernes overlater stillingen til nye krefter.

– Det er viktig at folk i Oslo skal ha tillit til at søpla blir henta. Jeg tror at dette kan være en fornuftig løsning å starte med, men jeg tor ikke det i seg selv løser problemet, sier han.

Men han forutsetter nå at byrådet får orden på søppelhentingen i hovedstaden.

– Byrådet må se på alle sider av kontrakten med Veireno og det må juristene gjøre. Det er viktig at vi tar oss tid til å gjøre disse vurderingene på en grundig måte, så det får ta den tida det tar, sier Jacobsen.
Fra.nrk.no

Egne betraktninger

Hvis leverandør ikke forholder seg til lovverk som f.eks, arbeidsmiljølov, det samme med tidsfrister for levering av tjeneste m.mer. Da må jo kontrakt termineres / avsluttes, kan jo ikke ha en leverandør som ikke greier å forholde seg til lovverk mot det offentlige.
Dette har vært et tema FOR lenge.

Hjalmar Ottesen