Ap dropper avgift på arv

Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre avgift på arv. I stedet skal formuesskatten skjerpes for de velbeslåtte.

Programutkastet skal først legges fram i sin helhet for Aps landsstyre i begynnelsen av februar, men allerede mandag ventes de viktigste konklusjonene å være trukket av sentralstyret, som denne gang også fungerer som programkomité.

For to uker siden meislet sentralstyret ut et Lofoten-kompromiss og nå er partiet etter det NTB forstår nær en modell for skattepolitikken også. Etter det NTB blir fortalt ligger det ikke an til at programkomiteen vil foreslå en ny form for arveavgift for landsmøtet.

I motsetning til Ap vil SV gjeninnføre en arveavgift, som også skal virke omfordelende. I det alternative budsjettet for 2017 ble skattene økt med dobbelt så mye som i Arbeiderpartiets budsjett. Mens Ap økte skatter og avgifter med 10,5 milliarder, slo SV til med 22 milliarder.

Etter det NTB forstår er det uenighet innad i Ap om arveavgiften, først og fremst fordi mange frykter et fravær av en slik avgift vil føre til økte forskjeller. Spørsmålet er hvordan Ap i sitt programutkast ivaretar økonomisk omfordeling uten en arveavgift.