Tvinger frem ny storkommune??

Fremgangsmetodene virker noe merkelig, når kommuner får beskjed om å arbeide med dette, mange har til og med hatt avstemming. Så kommer «plutselig» kommunalministeren med stikk om tvang av sammenslåing. Hva er det egentlig denne prosessen har handlet om?

En merkelig gjennomføringsplan, hvor det hele tiden er en Kommunalminister som kommer med stikk rundt dette med sammenslåing, uten helt å lykkes slik han burde.
Var det en gjennomtenkt plan? Var det en plan? Eller ble plan til underveis?
Ifg, NRK har 250 kommuner per i dag vedtatt å fortsette alene, mens 90 har gjensidige vedtak om sammenslåing. 58 kommuner ønsker å slå seg sammen, men får nei fra nabokommunen – mens 18 kommuner fortsatt forhandler om sammenslåing.

Kommunikasjonsrådgiver Sarah Pierstorff i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at kommunalkomiteen starter sin formelle behandling av kommunereformen først når proposisjonen er overlevert Stortinget.

Det er slik at enten må kommuner få bestemme slik ideen var, eller så må det tvang til. Tvang etter at kommuner har vurdert blir jo helt feil. Hvilke partier går inn for tvang etter at kommuner har f.eks kommet frem til NEI og så skal de overkjøres? Merkelig, da burde bare det blitt bestemt før kommuner fikk mulighet til å vurdere dette. Klisterføre er det for kommunalministeren rundt dette. Å få av klisteret er en «tung» jobb.

Hjalmar Ottesen