Blir dette et vanskelig valg, eller velger hun vekk KRF og tror det holder?


Foran valget i 2013 var alle de fire borgerlige partilederne klare på at et borgerlig flertall ville gi en borgerlig regjering. Og det ble da også resultatet, i form av en Høyre/Frp-regjering støttet gjennom en samarbeidsavtale med KrF og Venstre.

Hva står de ovenfor nå?
KrF-lederen utelukker ikke at Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering kan komme til å fortsette. På den annen side utelukker han heller ikke at Jonas Gahr Støre kan bli statsminister. Samtidig har han vært tydelig på at han vil ha FRP ut av regjering og tilsier nåværende regjering med FRP at dette er noe KRF i 4 år til «tør» å støtte?
Velgerne får dessverre intet svar før valget. Dette betyr at et lite parti kan bli avgjørende i valgkampen, avgjørende for hvem Statsminister vi får og hvilke retning Norge skal gå i.

Burde sperregrensen økes??

Skal et parti på 5-6 % være med å påvirke Norge så mye?? Mulig det er riktig??
Det hører med til historien at Erna Solberg ventelig kommer til å klamre seg til taburetten dersom det fortsatt er borgerlig flertall etter valget. Da vil hun kjøpslå med skolebrød til KRF for å holde på stolen…

En regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF er og blir et luftslott.

AP/SP ville kunne bli en realitet som KRF ville kunne støtte enklere enn å kunne støtte en ren H/FRP regjering. Det må være enklere for KRP med de verdier de har, men å innrømme dette før valget får vi nok ikke oppleve. Dette gjør jo muligheten til at KRF mister stemmer som konsekvens å ikke fortelle velgerne mer tydelig hva de ønsker.

Et spennende tema er kommuner.
De borgerlige partiene er enige om at Stortinget i visse tilfeller kan bruke tvang for å slå sammen kommuner. Denne prosessen er så dårlig gjennomført av Regjering at det er naturlig at de mislykkes med dette og de kan ikke skylde på opposisjonen selv om de prøver med argumentet at det er er flertall i stortinget. Prosess er det ihvertfall ikke flertall for og heller ikke grunnlag for å skylde på andre.

Hva med FRP i Regjering
FRP som gikk til valg på så mye og hva har de oppnådd overfor sine velgere? Det er blitt to forskjellige partier etter at de kom inn i Regjering og de snakker jo med to «tunger» i ulike saker. MEN er dette noe velgerne vil tro på og hvor vil disse forsvinne ved valget. Dette er jo også et interessant spørsmål.

Erna med fokus på at AP er uklare, vil øke skatten er noe Erna fokuserer på. Hvorfor fokuserer ikke Statsministeren på å forklare hva hun gjør fremfor, hva andre skal gjøre. Dette er noe vi har hørt lenge fra ulike partier.

Hjalmar Ottesen