Rekordår for Selvaag Bolig

Administrerende direktør Baard Schumann

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3,0 milliarder kroner, og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 17,1 prosent. Samtidig er 98 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017og 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er allerede solgt.

– Sterke resultater og gode fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 0,95 per aksje for andre halvår 2016. Det gir et utbytte på totalt NOK 1,60 per aksje for året, heter det i en melding fra selskapet

– 2016 har vært et svært godt år for Selvaag Bolig. Vi solgte totalt 1.044 boliger for 4,36 milliarder kroner som er det høyeste for selskapet noensinne både når det gjelder antall og verdi, og prisutviklingen på nye boliger har gitt resultatene våre et løft, sier administrerende direktør Baard Schumann

– Det gode markedet har gjort at vi har kommet raskt i gang med bygging i en rekke prosjekter og at en stor andel av boligene som ferdigstilles de neste to årene allerede er solgt. Vi vil med andre ord levere gode resultater og høye marginer i tiden fremover samtidig som risikoen er lav, legger Schumann til.
Ved utgangen av året hadde selskapet 1.356 boliger under bygging med en salgsverdi på 5,7 milliarder kroner. 85 prosent av disse var solgt. Ved årsslutt hadde selskapet 43 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Gjennom 2016 har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere blant annet med kjøp av Fornebu Sentrum i samarbeid med Mohn-familien som vil bli endestasjon for Fornebubanen og gi rom for over 2.000 boliger. Dette er det største tomtekjøpet i selskapets historie, og de har nå en tomtebank i Stor-Oslo som kan gi over 8.000 boliger.

– 2017 har startet godt for Selvaag Bolig, og vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen i kjerneområdene våre i året som kommer. Renten er lav, og befolkningsvekst og sentralisering gir et stort behov for nye boliger i områder vi har en sterk posisjon, sier Schumann.

Fra, bygg.no