Mine meninger og holdninger………..

Hjalmar Ottesen

Menneskeverd er et begrep som brukes i etiske og juridiske sammenhenger, og som kan defineres på ulike måter. Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi».
Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel mat, helse, husrom eller klær. Ofte brukes begrepet også som betegnelse på en mangel generelt.
Begrepet fattigdom brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og administrative enheter.
Vi kan også se fattigdom i flere sammenhenger. Vi har den økonomiske fattigdommen, med det menes det å lide materiell nød, altså med mangel på penger, materielle goder og ressurser.
Vi har også den sosiale fattigdom, det vil si å være sosialt ekskludert, men samtidig avhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer. Samfunnet kan for eksempel forvente at vi skal delta i samfunnslivet.
Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon, slik har veldig mange det på vår klode i dag. Er det meningen at det skal være slik?
Skal vi Nordmenn heve oss over alle og si at vi er best, flinkest, mest intelligente, bruke penger selv, men ikke tenke på andre, bygge mur mot naboland og ha en politisk holdning og retorikk som gjør at vi ikke får flyktninger og folk som kan bidra i samfunnet.
Har vi glemt 2 verdenskrig?
Er vi blitt så egoistiske at ordene menneskeverd og fattigdom preller av oss og holdningen først meg selv, deretter meg selv og til slutt ikke åpne døra når Røde Kors står på døren for å be om 20 kroner.?
Burde vi tenke litt lenger frem i tid, burde vi verdsette hverandre bedre, burde vi nedjustere våre egne krav og se litt menneskeverd før det blir for sent……….