Skal folk flest forstå politikken?

Hjalmar Ottesen

Studerer vi tankeverdenen til folk flest i en epoke, mens idéhistorien i hovedsak begrenser seg til et femtitall filosofers abstrakte tanker.
Ved å studere tenkemåter, rammebetingelser, forestillingsverdener og forutsetninger, kan en øke forståelsen av de valg som gjøres i gitte perioder, i stedet for å betrakte dem med etterpåklokskap utfra egen tids forestillingsverden.
Karisma, væremåte og holdninger (politikk) blir avgjørende i større og større grad, men for å kunne ta et valg MÅ vi skjønne hva politikken er i dag og hvordan det tenkes fremover.
TENK, hvor deilig det ville være å slippe å høre politiker som skylder på andre.
Personlig er jeg møkk lei at politikere skal heve seg over, skylde på andre og bortforklare seg og ofte aldri komme til poenget.
Snakk om din NÅ politikk og din politikk fremover og la oss få oppleve å skjønne politikken.
Det er vel for pokker lov å komme med konkrete forslag som folk flest forstår? Eller er det et mål å skylde på andre, bruke en retorikk som er så TØFF at DU på den måten får en stemme.
Er dette noe for folk flest – å ikke forstå – å stemme på en politiker som har karisma men forstår ikke hva som sies?
Er det noe for folk flest??