Innfør Psykologer i skolen, med et nytt fag

Å innføre ett nytt fag i skolen hvor lærer er utdannet Psykolog er vel mye enklere å innføre enn det er å fjerne nynorsk. Like enkelt som å justere utdannelsen innen religion.
Har ikke samfunnet endret seg så mye at Psykologi bør være et eget fag i skolen, hvor de lærer om kommunikasjon, samarbeid, holdninger osv. Hvorfor skal ikke lærere kunne gjøre dette? Nei, det er kun få lærere som greier det og da er det bedre å ha Psykologer i skolen som kan sitt fag, fremfor å øke lærerutdannelsen innen dette, jo øk gjerne den også, men ikke på bekostning av at Psykologer underviser i tema: Trivsel.
Hva er fordelene med dette? De er så store med at vi vil kunne ha ungdom som har noe «mer» i ryggsekken når de møter livets lære i hjemmet, ute og på skolen.
Kutt ut noen timer til fordel for dette – eller øk timetallet.
Finnes ingen tapere her………..

Hjalmar Ottesen