Med 96 mot 73 stemmer har Stortinget vedtatt å tvangssammenslå Akershus, Østfold og Buskerud

Navnet skal vist være viken. At 96 Stortingspolitikere greie å stemme for dette er meg helt forståelig, FRP, Høyre, Venstre og KRF stemte dette inn? Det er større enn Slovenia, på nivå med Belgia og midt inni ligger Oslo Kommune.
Det er fra Hvalerøyene til forbi Hemsedal, hva pokker vet folk i Akershus om Buskerud og motsatt? Eller enda verre med Østfold og Buskerud.
Midt inni alt dette ligger Oslo????
Forstå det den som kan, men er ikke dette feilslått så skjønner jeg svært lite, vi får håpe på det siste til landets beste, jeg er en, de var 96.

Regjeringens egen anbefaling, som er ti regioner med noenlunde likeverdig fordeling. I Viken blir vi cirka 1,2 millioner innbyggere. Landet har 5,2 millioner. 23 % av landets befolkning blir i denne regionen, fylke, eller hva pokker de kaller det, jo forresten Viken vil det hete.Viken Fiber er Norges største fiberselskap, med hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester fra hovedkontoret i Drammen til husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.

Nå blir også Viken et nytt kart i Norge og Norges største fylke i innbyggere mot mange av folkene sin vilje.
Da skal det virkelig være gode argumenter for et så omfattende vedtak som ble fattet i går kveld på Stortinget. Tidligere var det viktig å få et bredt flertall for de store viktige saker, men slik er det ikke i denne – her var det viktig å få dette igjennom selv om det ble et lite flertall på Stortinget i går. Merkelig handling og hva vil JA folkene bli husket for? Interessant om en stund.

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge (Frp) sier han ikke skjønner hva regjeringen tenker på til Dagsavisen og han har svært mange med seg.

Regionreformen er sentraliserende og de ulike tvangssammenslåingen virker helt vilkårlige og Sanner blir ikke husket for gode håndverkstjenester i vertfall.

Hjalmar Ottesen