Gigantregning venter – Mangler 225 milliarder


Norske rådgivende ingeniørers forening (RIF) referer jeg til gjennom å ha lest hva som står i ulike media.
Administrerande direktør, Liv Kari Skudal Hansteen, ber også regjeringa å utarbeide ei stortingsmelding om vann- og avløpssituasjonen.
Enorme mengder nedbør på kort tid gjør store skader på Sørlandet.Fleire personar måtte evakueres.

Norske kommuner er ikkje forberedt på eit våtere klima.

18% mer vann i snitt/år vil vi oppleve i tillegg til sterkere og tøffere vær. Dette sammen med manglende vedlikehold av vann og avløpsnett som hevdes å være 225 milliarder.

Når RIF blir spurt hvorfor etterslepet er så stort kommer mangel på kunnskap, vedlikehold finansieres gjennom avgifter
Mye av dagens vann- og avløpsnett er gammelt, og bygd i tørrere tid. Heller ikke dimensjonert for store vannmengder, noe som gir b.la hygienerisiko
Her må et departement, en statsråd, ta det upopulære i sitt fang før dette går for langt og sikre at Norge har tilfredsstillende vann- og avløp.