MET såkalte «dimensjonerende nedbørverdier» kommer.


Kraftig nedbør og overvann skal tas høyde for i planlegging og dimensjonering av ulik type infrastruktur. Derfor beregner MET såkalte «dimensjonerende nedbørverdier».

Disse verdiene gir et mål for hvilke nedbørmengder som kan forekomme på et gitt sted, og hvor ofte disse forekommer. Det er store forskjeller i dimensjonerende nedbørverdier for ulike deler av Norge. For kortvarige regnskyll er det områdene rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten som tar den verste støyten. Vestlandet dominerer derimot for mer langvarige regnvær.

For å gi byplanleggere og kommuneingeniører et bedre planleggingsverktøy til å håndtere overvann, har MET utviklet et landsdekkende kartverktøy som gjør det mulig å hente ut lokale dimensjonerende nedbørverdier for alle steder i Norge. Dette verktøyet er nå til uttesting, og vil bli gjort åpent tilgjengelig tidlig neste år.

Med værradar og stadig flere kommunale og private målinger øker sjansen for å fange opp kraftige regnskyll som lurer seg unna Meteorologisk Institutts regulære målestasjoner. Slik kan vi etter hvert forbedre det statistiske grunnlaget for dimensjonerende nedbørverdier.